Kadın Girişimcilerin Femtech Pazarındaki Zorlukların Üstesinden Gelmesinin Altı Yolu


Femtech, Yapay Zekanın (AI) yükselişiyle desteklenen teknoloji ve yazılımdaki ileri gelişmeler, yalnızca kadınları etkileyen sağlık ve zindelik ile ilgili sorunların üstesinden gelmeyi amaçladığından, kadın tüketiciler arasında hızlı bir büyüme yaşamaya devam ediyor.

Bununla birlikte, femtech yenilikleri daha geniş çapta erişilebilir olmaya devam ettikçe, bir dizi zorluk engelleniyor. başlangıç ​​kurucuları ve girişimcilerin piyasaya girmesi.

Femtech genişlemeye devam ettikçe, girişimciler finansman ve yatırım, yetersiz temsil, çeşitlilik, siber güvenlik, veri koruma ve güvenilmez veriler konularında zorluklarla karşılaşıyor. Bununla birlikte, yalnızca 30 günde keşfedilen karaciğer kanseri için yeni ilaç gibi, kanser tedavisinde yapay zeka tarafından yapılan çığır açan keşiflerin de gösterdiği gibi, femtech pazarındaki yenilik potansiyeli sınırsızdır. Ziyaret etmek Piyasaların Arkasında Bu paragraf yapay zeka tarafından oluşturulan reklamcılıktır.

FemTech terimi 2016 yılında girişimci Ida Tin. 2012’de Tin, şu anda 11 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan ilk adet sağlığı mobil uygulamalarından biri olan Clue’nun kurucu ortağı oldu.

yardımcı olmayı amaçlayan bir dizi tüketici merkezli teknoloji ürünü ve çözümü geliştirmeye yönelik yeniliklerle kadın sağlıkyatırım fırsatları, riskler, destekleyici veriler ve düzenleyici kısıtlamalarla ilgili zorluklar, girişimcileri gelişmekte olan pazarlarda daha fazla genişlemekten alıkoyuyor.

Dünya Çapında Femtech

Femtech sektörü, kadın sağlığına yönelik çok çeşitli çözümler görüyor. Bunlar, anne ve adet sağlığı, cinsel sağlık, menopoz ve doğum kontrolü dahil olmak üzere kadına özgü farklı koşullara yayılmıştır.

Kadınları orantısız bir şekilde etkileyen genel sağlık koşulları artık teknoloji destekli ve tüketici odaklı çözümlerin geliştirilmesiyle ele alınmaktadır.

Dünya genelinde femtech şirketleri ve yeni kurulan şirketler farklı şekilde dağıtılıyor. İstatistik 2022 itibarıyla küresel femtech şirketlerinin ve yeni başlayanların yarısından fazlasının veya yüzde 51’inin Kuzey Amerika’da bulunduğunu gösteriyor. Avrupa yüzde 27 ile ikinci en yüksek sayıya ve yüzde 9 ile Asya’ya sahip.

Okyanusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Latin Amerika ve Güney Afrika dahil olmak üzere diğer gelişmekte olan bölgeler, mevcut mevcut femtech girişimlerinin yüzde 5’inden daha azına sahip.

En iyi koruma fonlarının ve kurumsal yatırımcıların şu anda hangi gizli hisselere yatırım yaptığını biliyor musunuz? Öğrenmek için buraya tıklayın.

Bu şirketler için manzara, diğer hızlı gelişen teknoloji girişimlerine kıyasla biraz farklı bir şekilde çizilmiş olsa da, yeni ve potansiyel engellerin ele alınması mevcut zorlukların en aza indirilmesine yardımcı olabilir ve aynı zamanda femtech sağlık çözümlerinin küresel manzaraya daha eşit bir şekilde dağıtılmasına da yardımcı olabilir.

Zorlukların Üstesinden Gelmek

Büyüme potansiyeline rağmen, bazı femtech şirketleri son yıllarda verimli bir büyüme yaşamış olsa da, hala iyileştirme için yer var. Uygulanabilir stratejiler uygularken daha fazla anlayış kazanmak ve bunlarla birlikte olası çözümler geliştirmek, bu girişimlerin gelişimini ve potansiyelini daha da ilerletmeye yardımcı olabilir.

Finansman ve Yatırım

Finansman ve yatırım fırsatlarının eksikliği, femtech girişimcilerinin ve işletme sahiplerinin şu anda karşı karşıya olduğu belki de en önemli sorundur. Ancak bu, yalnızca femtech şirketlerine odaklanan bir sorun değil, daha çok kadın ve erkek arasındaki genişleyen uçurumdan doğan bir sorun. başlangıç ​​ekosistemi.

tarafından bir rapor Tanıtım Kitabı 2022’de risk sermayesi fonunun yalnızca yüzde 2’sinin kadın liderliğindeki girişimlere tahsis edildiğini tespit etti. Ayrıca, femtech girişimlerinin yüzde 80’inden fazlasının bir kadın kurucusu olduğu tahmin ediliyor ve kadınlar tarafından kurulan şirketlerin genellikle kamu ve özel yatırımcılardan daha az fon aldığı belgelendi.

Yetersiz finansman fırsatları, yeni başlayanları kadın sağlığı ve sağlık hizmetlerine yardımcı olmak için gerekli uygun araçları geliştirmek ve dağıtmakla sınırlıyor.

Yatırım fırsatlarında yavaşlama yaşayan bir ekonomide yatırımcı bulmak, girişimcileri Alumni Ventures, Y-Combinator ve SOSV gibi kilit oyuncularla yatırımcı ağlarını daha da geliştirmeye ve sektörde daha fırsatçı yatırımcılar aramaya çağırıyor.

Eksik Temsil

Yıllardır kadın merkezli sağlık hizmetleri ve sağlık, orantısız bir şekilde yetersiz finanse edildi ve yeterince temsil edilmedi.

Kadın anatomisinin temsil edilmemesi ve anlaşılmaması, kadınlarda sağlık risklerini artırmıştır. tarafından yapılan araştırma ESC Akut KardiyoVasküler BakımAvrupa Kardiyoloji Derneği’nin çevrimiçi bir kongresi, göğüs ağrısı olan kadınlara erkeklerden daha sık yanlış teşhis konulduğunu buldu. Dahası, göğüs ağrısı olan kadınların tıbbi yardım almadan önce 12 saatten fazla bekleme olasılığı erkek meslektaşlarına göre daha fazladır.

Bu, kadınları gerekli tıbbi müdahale ve tedaviyi almaktan mahrum bırakan birkaç örnekten biridir. Bununla birlikte, femtech’e olan ilginin artması ve artmasıyla birlikte, startup’ların artık öncelikle kadınlarda görülen sağlık durumlarını daha iyi teşhis etme, tedavi etme ve önleme olasılığı var.

Yine de bu, kadın anatomisinin anlaşılmasını ve teşhisini artırmak için uygun tedavileri ilerletmek için yeterli desteğin ve finansmanın gerekli olduğu bir geri bildirim döngüsü yaratır.

Çeşitlilik

Çeşitlilik ile ilgili zorluklar, femtech’in ve belki de daha geniş teknoloji sektörünün gelişiminde rol oynamaya devam ediyor.

STEM’deki (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) kadınlar zorlu bir savaşla yüzleşmeye devam ediyor. Kadınların kabaca yüzde 45’i bir 2023 Teknolojide Kadın Raporu SkillSoft tarafından 4’e 1 oranında sayıca üstün olduğu bulundu – 2021’de yüzde 25’ten bir artış.

Kadınların STEM ile ilgili resmi işlerde ve rollerde yeterince temsil edilmemesi, femtech hizmetlerinin ve ürünlerinin geliştirilmesinde kör noktalar yaratıyor.

Bu belki de kuruluşların işyerine kadın alımını ve ilerlemesini artırmak için bir fırsat olsa da, işyerinde cinsiyet eşitsizliğini daraltmak için yönetici seviyesindeki yönetimden teşvik edici destek olmalıdır.

Görünüşte hiç bitmeyen bir sorun, ancak STEM kariyerlerinde kadınlar için uygun platformların kanıtlanması, bir dizi endüstri ve alt sektörde uygun femtech inovasyonunun daha da geliştirilmesine olanak tanıyor.

Siber Güvenlik ve Veri Koruma

Femtech girişimleri tarafından geliştirilen yenilikçi ürün ve hizmetler, genellikle çok miktarda kişisel bilgi ve tüketici ile ilgili veri toplar veya gerektirir

Bu veri kümeleri, yenilikçilerin daha doğru araçlar geliştirmesine yardımcı olsa da, siber güvenlik riskleri ve veri koruma daha doğru pazar yeri analizleri oluşturma sürecini yavaşlatabilir.

Femtech yazılım araçları, kullanıcıların kişisel sağlığı ve cinsel geçmişi ile ilgili bilgileri düzenli olarak toplar. Bu sadece girişimciler için değil aynı zamanda düzenleyici otoriteler için de artan bir endişe haline geldi.

Bununla birlikte, toplanan verilerle ilgili bir koruma ve mahremiyet duygusu olsa da, siber güvenlik tehditleri femtech endüstrisinde ve daha geniş dijital ekonomide daha büyük bir sorun olmaya devam ediyor.

Siber güvenlik özelliklerinde daha fazla iyileştirme yapılması, tüketici bilgilerinin ulaşamayacağı bir yerde tutulmasını sağlamak ve aynı zamanda kullanıcılara özel bilgilerin üçüncü taraf şirketlere satılmayacağından emin olmak için gereklidir.

Siber güvenlik protokollerinin etkinliğinin artırılması, düzenleyici makamların toplanan verilerin nasıl kullanılacağını ve kullanıcı bilgilerini korumak için önceden hangi düzenleyici faktörlerin dikkate alınması gerektiğini anlamaları için daha fazla geliştirme gerektirir.

Güvenilir Olmayan Veriler

Düzenleyici hususların ötesine ve belki de daha geniş uygulama kapsamında bunların eksikliğine bakıldığında, güvenilir olmayan tıbbi ve bilimsel veriler femtech girişimcileri için daha derin endişeler yarattı.

Sınırlı tıbbi, bilimsel ve sağlık literatürüyle, yeni başlayanların doğrudan tüketici ihtiyaçlarını karşılayan araçlar, hizmetler ve çözümler geliştirme kapasiteleri sınırlıdır.

Ayrıca, femtech şirketleri, yenilikleri için gerekli veri girdilerini belirlerken genellikle çürütülmüş bilimsel veya tıbbi literatürden alıntı yapar. Bu, yalnızca bu araçların uzun vadeli gelişimsel zorluklarına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda femtech girişimcilerini yeniliklerinin dağıtımını ve uygulamasını doğru bir şekilde tasvir etme konusunda daha da kısıtlar.

Mevcut ve güvenilir verilerin eksikliği, femtech girişimcilerinin güncel pazar araştırması ve analizi yapmasını gerektiriyor. Bu aynı zamanda, akademik ve bilimsel topluluk içinde bir dizi tıbbi ve sağlıkla ilgili sorun için doğru veri toplamak için yeni teorilerin ve yöntemlerin daha da geliştirilmesinin iyileştirilmesine ve teşvik edilmesine yardımcı olacaktır.

Bu çabalar sayesinde, femtech şirketlerinin daha doğru verileri nasıl kullanabileceklerini görmek ve aynı zamanda bilim camiasında bu araştırmayı elde etme ihtiyacını teşvik etmeye yardımcı olmak mümkün.

Pazar Boşlukları

Hızlı bir büyüme yaşanmasına rağmen, pazarda kadın sağlığı ve genel refah ile ilgili temel zorlukların ele alınması için bir boşluk bulunmaktadır.

Ancak bu ilgi alanları, kamu ve özel sektör olmak üzere hem kurumsal oyuncuların hem de daha fazla yatırım yapmasını gerektirmektedir.

Kadın tüketicilerin genetik ve atomik yapılarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilecek mevcut teknoloji söz konusu olduğunda bir boşluk var. Bu soruları cevaplamak için daha küçük, daha az yerleşik girişimleri bırakmak, girişimcilere, kadın tüketicilerin vücutları ve genel sağlıkları hakkında daha üretken bir anlayışa sahip olmalarını sağlayan yeni araçlar ve teknolojiler icat etme fırsatları yaratır.

Yine de, bu boşlukları doldurmak ve bu boşlukları daraltmak, son zamanlara kadar yıllar içinde istikrarlı iyileştirmeler görmüş, ancak yine de eyleme geçirilebilir sonuçlar verecek kadar önemli olmayan muazzam mali ve bilimsel destek gerektirmektedir.

Mevcut fırsatlar, femtech girişimcilerinin pazardaki boşlukları bulmasını ve sorunları giderecek çözümler bulmasını gerektiriyor. Evet, günümüzde kaç femtech girişiminin kadınların sağlığına daha fazla içgörü oluşturmaya odaklandığını görüyoruz, ancak bu çabaları bilimsel toplulukla birleştirmek, her iki tarafın da yakın gelecekte bir bükülme noktasında buluşması için yeni yollar yaratmaya yardımcı oluyor.

İleriye Dönük Potansiyel

İnsan antimonunun nasıl çalıştığına dair öğrenmemiz gereken çok şey var ve geleneksel bilim ile ileri teknolojinin birleşimi, anlayışımızı daha da geliştirmeye ve nasıl daha sürdürülebilir sağlık çözümleri oluşturabileceğimize yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, bu çabaların uygulanması, özellikle finansman, araştırma ve çeşitlilik eksikliğinin kadın girişimcilerin bu sorunları uygun şekilde ele almasına engel oluşturduğu femtech sektöründe çok büyük zorluklar ortaya çıkardı.

Bu girişimciler için zorluklar hiç bitmeyen bir yokuş yukarı savaş gibi görünse de, gelişmiş araştırma, veri toplama ve yatırım gören femtech ekosistemi içinde fırsatlar yaratmak, yalnızca kadın sağlığına ilişkin daha kesin bir anlayışı sağlamlaştırmaya yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda ticari başarı için daha etkili araçlar oluşturup oluşturacak ve kadın tüketicilerin genel toplumsal refahını iyileştirecektir.

İlk olarak ValueWalk’ta yayınlandı. Burayı oku.

Öne Çıkan Resim Kredisi: Fotoğraf, MART PRODUCTION; peksel; Teşekkür ederim!


Kaynak : https://readwrite.com/ways-female-entrepreneurs-can-address-challenges-in-the-femtech-market/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir