Dört Pazar Bölümleme Türü Nelerdir?


Herhangi bir yeni üründe başarılı olmak için hedef kitlenizi derinlemesine anlamak çok önemlidir. İhtiyaçlarını, hedeflerini, beklentilerini ve sıkıntılı noktalarını bilmek, ürünün gelişimi, tasarımı, pazarlaması ve fiyatı hakkında bilgi vermelidir.

Bu nedenle üretim şirketleri, hedef kitlelerini araştırmaya, demografik verileri derinlemesine incelemeye, odak grupları ve anketler yürütmeye ve daha fazlasına yatırım yapmalıdır. Ancak sadece izleyiciyi tanımak yeterli değildir. Kitlenin benzersiz alt gruplara nasıl daha fazla bölünebileceğini anlamak da eşit derecede önemlidir; bu, yaygın olarak bilinen bir süreçtir. pazar bölümlendirme.

Pazar Bölümlemesini Anlamak

Pazar bölümlendirmenin birincil amacı, daha geniş bir kitleyi ortak özellikler veya ortak ilgi alanları tarafından birleştirilmiş daha küçük gruplara ayırmaktır. Örneğin, bir üretim şirketi hedef kitlesini yaş, gelir düzeyi, coğrafi konum, kişilik özellikleri ve tüketici davranışlarına göre bölümlere ayırabilir.

Pazar bölümlendirme önemlidir, çünkü üreticilerin temel müşteri gruplarına daha doğrudan hitap eden ve onların özel ihtiyaçları, hedefleri ve tercihlerine göre onları cezbeden satış ve pazarlama stratejileri geliştirmelerine olanak tanır. İyi bir pazar bölümlendirme stratejisi, satışları artırabilir ve müşteri yetiştirme süreci boyunca akıllı kaynak tahsisi sağlayabilir.

Farklı Pazar Bölümleme Türleri

Peki üreticiler farklı pazar segmentlerini nasıl ayrıştırmalı? Aralarından seçim yapabileceğiniz dört temel segmentasyon türü vardır. Bunlar demografik, coğrafi, psikografik ve davranışsal segmentasyonu içerir.

1) Demografik segmentasyon

Demografik segmentasyon tam olarak adından da anlaşılacağı gibi: Kitleleri yaş, ırk, cinsiyet, gelir düzeyi, medeni durum, eğitim düzeyi veya meslek gibi paylaşılan demografik özellikler açısından ayırmanın bir yolu. Bu tür bir segmentasyon, müşterilerin arzu ettiği ürün türleri ve bunlar için ne kadar ödemeye istekli oldukları konusunda değerli bilgiler sağlayabilir. Demografik segmentasyon, ürün planlaması için de yararlıdır. Üreticiler genellikle benzer şekilde davranmak için ortak demografiye sahip müşterilere güvenebilir, bu da yaklaşan ürün lansmanları için tahminlerde bulunmayı kolaylaştırır.

2) Coğrafi bölümleme

Müşteriler coğrafi konumlarına göre de bölümlere ayrılabilir. İşin kapsamına bağlı olarak bu, ülkeye, saat dilimine veya dile göre kırılımları içerebilir. Coğrafi bölümleme ayrıca kentsel, banliyö ve kırsal meskenlere dayalı ayrımları da kapsar. Farklı coğrafi segmentlerdeki benzersiz ihtiyaçları veya tercihleri ​​anlayan ürün yöneticileri, ürün geliştirme, satış ve pazarlama konularını daha iyi ele alabilir.

3) Psikografik bölümleme

Psikografik bölümleme, yaşam tarzına, tutumlara ve ilgi alanlarına dayalı ayrımları ifade eder. Başka bir deyişle, müşterilerin düşünce süreçlerine ilişkin içgörü sağlayarak, tüketici satın almalarının psikolojik yönlerini anlamaya çalışır. Psikografik segmentasyona yapılan vurgu, üreticilerin pazarlama çabalarında daha hedefli, kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimsemelerine, müşterilerle sosyal statü veya görüşlere dayalı bir ilişki kurmalarına yardımcı olabilir.

4) Davranışsal bölümleme

Bu son segmentasyon türü, müşterilerin nasıl davrandığını ve geçmiş satın alma kararlarına, tarama geçmişine, tüketim modellerine ve kullanım eğilimlerine dayalı olarak neden belirli kararlar aldıklarını anlamaya çalışır. Bu, üreticilerin pazarlama çabalarını kişiselleştirmeleri için başka bir değerli yoldur.

Pazar Bölümlemesini Kullanma: Dört P

Pazar bölümlendirme, bir ürün yöneticisinin karar verme sürecini birden fazla şekilde bilgilendirebilir. Aslında, pazar bölümlendirmenin toplam faydası dört P açısından anlaşılabilir:

  • Bir ürün yöneticisi, hangi ürünlerin geliştirileceğini, tekrarlanacağını ve pazara sürüleceğini belirlemekten nihai olarak sorumludur. Pazar segmentasyonu, hedef kitleyle bağlantı kurma olasılığı en yüksek olan ürün türleri hakkında fikir verebilir.
  • Belirli bir segmentteki müşteriler bir ürün veya hizmet için ne ödemeye isteklidir? Bu, ürünün gelişimi ve marka konumlandırması hakkında bilgi sağlayabilecek kritik bir içgörüdür.
  • Pazar bölümlendirme, ürün yöneticilerine ürünlerini nerede satmaları gerektiği konusunda fikir verebilir: Çevrimiçi mi? Fiziksel mekanlarda mı? Hangi mağazalarda ve hangi coğrafi bölgelerde?
  • Son olarak, pazar bölümlendirme, ürün yöneticilerinin bir ürünü tanıtmanın en iyi yollarını belirlemesine, müşteri segmentlerinin değerlerine, sorunlu noktalarına, görüşlerine, tercihlerine ve daha fazlasına hitap etmesine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, pazar bölümlendirme, tüm ürün geliştirme sürecini yönlendirebilir ve ürün yöneticilerinin karar verme süreçlerinde bilgili ve stratejik olmalarına yardımcı olabilir. Etkili ürün yöneticileri, her zaman doğru ürünün doğru fiyata, en uygun yerde satılmasını ve en iyi promosyonla desteklenmesini sağlayarak, çabalarını yönlendirmek için her tür segmentasyonu kullanabilir.

Öne Çıkan Resim Kredisi: Pexels; Teşekkür ederim!

Al Sefati

Al Sefati, pazarlama, teknoloji, dijital dönüşüm ve girişimcilik alanlarında çok yönlü bir profesyoneldir. Ayrıca ReadWrite.com’a katkıda bulunan ve çok çeşitli konuları kapsayan bir yazardır.


Kaynak : https://readwrite.com/what-are-the-types-of-market-segmentation/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir